HYDRIVE

Optimerer benzin- og dieselmotorer

 

Uanset om din bil er stor eller lille, kører på benzin eller diesel, vil du kunne mærke forskellen efter en HYDRIVE motorrens. Typiske oplevelser efter en motorrens er bedre brændstoføkonomi og motorgang, mere trækkraft og forlænget motorlevetid. Samtidig gør du dit til at beskytte miløet ved at forurene mindre. Udover biler, renser HYDRIVE også lastbiler, busser og tog. 

Hvorfor soder din bil til?

Nyere biler soder nemmere til. Det gør motoren langsom i optrækket og dyrere i drift. Her kan du læse, hvad der sker inde i motoren, og hvordan HYDRIVE motorrens nemt løser problemet.

De fleste af os kender det der med at køre i en bil med mange kilometer på bagen. Den virker træt og bruger også mere diesel eller benzin, end den gjorde, da den kun havde få måneder på bagsmækken. Årsagen er sandsynligvis, at motoren er sodet til. En direkte konsekvens af de mange kortere ture, vi danskere typisk kører – noget der især er en udfordring for dieselbiler.

Det er nemlig ikke kun partikelfilteret, der soder til over tid, men også EGR-køleren, der køler udstødningsgassen en ekstra gang, udstødningsrøret og turboen. Dermed har dieselmotorer (men også benzinmotorer, hvilket vi behandler i en anden artikel senere herinde) brug for en ekstra hånd i form af en effektiv rens som HYDRIVE motorrens.

Sådan fungerer dieselmotoren

content/nyheder/motor.jpg

 

Kort fortalt, produceres NOx'en på toppen af stemplet efter 1.300 grader. Det betyder, at en driftsvarm motor fremstiller meget NOx, men næsten ingen dieselpartikler (altså sod). Når du starter bilen om morgenen, hvor motoren er kold, fremstiller den mange dieselpartikler (altså sod), der ses som tydelig udstødningsgas, men ingen NOx.

Dieselmotorer er ikke opfundet med en EGR-ventil. Den blev grundet nye miljøkrav i 1980'erne føjet til dieselbiler for at gøre noget ved mængden af NOx i udstødningsgassen. EGR-ventilen funktion er at regenerere udstødningsgas med op til 40 %.  Det vil sige, at når diesel forbrændes, åbner ventilen og lukker gassen ind i brændkammeret en gang til. Da gassen ikke kan ikke brænde igen, falder temperaturen, og dermed også NOx'en. Til gengæld øger det mængden af dieselpartikler, hvilket er et andet problem. Derfor tilføjede man også et dieselpartikelfilter (DPF), der, når det virker korrekt, samler al sod op.

Når partikelfiltret er fyldt op med sod, udfører bilen automatisk en regenerering. Den igangsætter næste gang, at motoren bliver varm nok til at sætte processen i gang. Det sker enten ved at ’off-sette’ tændingen eller ved at sende brændstof ind efter toppen af stemplet. Dermed kommer brændstof ned i partikelfilteret og antænder, hvilket sender temperaturen over 600 grader, og soden brændes til aske. Hvis du tørrer indersiden af udstødningsrøret af med en finger, og den bliver grå, virker dit partikelfilter. Hvis din finger bliver sort af sod, fungerer dit filter ikke – og så kunne din motor sikkert bruge en rens.

Det sker i motoren under en HYDRIVE rens

For at kunne udføre en HYDRIVE rens, bliver der sendt brint ind ved indsugningen, lige før turboen (hvis bilen har en). En effektiv rensning med brint kræver, at bilen er 100 % driftsvarm. Der sker to processer, hvor den ene minder om din ovns pyrolysefunktion – altså soden brændes af og bliver til aske. Den anden er en kemisk reaktion mellem brint og carbon (sod). Samlet set omdannes dele af soden i motoren til et askelag, der forsvinder i tiden efter rensen, så du fysisk vil kunne mærke, at din bil kører bedre. Da asken gradvist forsvinder, betyder det, at effekten af motorrensen stiger over tid, indtil al asken er forsvundet. Rensningen holder mindst seks måneder ved normal kørsel og uden mekaniske fejl. Mange bilejere oplever at køre op til 10 % længere på en liter brændstof efter en HYDRIVE motorrens.

Sådan bliver din bil renset med brint

HYDRIVE motorrens bliver styret via computer. I modsætning til de kemiske alternativer, er HYDRIVE rens 100 % miljøvenlig, da maskinen udfører sin opgave på almindeligt vand. Slangen bliver sat i så tæt på turboen som muligt, og motoren sættes i tomgang. Derefter placeres en sensor et sted på motoren, så maskinen kan overvåge motoren under rensningen. Der trykkes på startknappen, og maskinen kører i 20 minutter. Derefter tages sensoren af og slangen fjernes. Bilen gasses op seks gange til 3.500 omdrejninger, og så er rensen færdig.

Fem tips til at forurene mindre

Forureningen fra køretøjer er årsag til næsten halvdelen af al luftforurening i Danmark. Udover effekten på miljøet, resulterer forureningen også i flere dødsfald årligt end rygning. Så kort fortalt er det sund fornuft på alle plan at forurene mindre. Derfor får du her fem gode råd til, hvordan du kan forurene lidt mindre i hverdagen.

1. Kørmindre. Færre kørte kilometer betyder mindre udledning af skadelige gasser og partikler. Spring på cyklen eller gå, når du har mulighed for det Så gør du både noget godt for dit helbred og miljøet.

2. Lad ikke bilen stå i tomgang. Du spilder brændstof og slider på motoren. De fleste nyere køretøjer behøver ikke at blive opvarmet om vinteren, så der er ingen grund til at tænde motoren, før du er klar til at køre. Mindre tomgang fra dieseldrevne biler, reducerer udledningen af drivhusgasser og sparer  brændstof.

3. Kør sammen med dine kolleger. Bor du tæt på dine kolleger, eller bor de på vejen til arbejdspladsen, giver det god mening at køre i samme bil. l. Fælleskørsel er den bedste måde at reducere forurening i trafikken på. Hvilket er logisk, for fire mennesker forurener kun n gang,så på lang sigt gør jeres indsats  en stor forskel.

4. Kør klogt. Biler blev opfundet for at transportere tunge ting fra A til B.Og for at vi kunne bevæge os hurtigere over lange afstande. Hvis du har en bil, så overvej,hvornår der er en god grund til at køre i den. Skal du butikken rundt om hjørnet, så lad bilen stå. Og husk, at offentlig transport altid er en billigere løsning for dig – og bedre for miljøet.

5. Kør hen og få en HYDRIVE-rens. HYDRIVE er en nem måde at slippe af med ophobet sod i motoren, og rensen hjælper din bils motor med at udlede færre skadelige gasser. Godt for dig, din familie, din bil, din pengepung og miljøet.

HYDRIVE testes af uafhængig instans

I december 2018 var FORCE Technology forbi HYDRIVE i Hedensted for at teste vores rensemetode.

FORCE Technology er en dansk selvstyrende institution med status som godkendt teknologisk serviceinstitut tilknyttet GTS-foreningen med mange års test og erfaring.

FORCE Technology udarbejdede på baggrund af de omfattende test af vores miljørigtige rensemaskine en rapport, og nedenfor er hovedresultaterne:

Test på dieselbil (UDEN partikelfilter):

 • CO – 41 procent sænkning (forbedrer katalysatoren)
 • HC – 77 procent sænkning (giver renere forbrænding, bedre brændstoføkonomi)
 • NOx – 43 procent sænkning (motor forbrænder renere og sænker temperaturen)

Test på benzinbil:

 • HC – 18 procent sænkning (giver renere forbrænding, bedre brændstoføkonomi)
 • (Ved benzinmotorer opnås ingen ændringer på CO, hvis en bil med en 100% velfungerende katalysator, hvilket var tilfældet i testen med FORCE Technology. NOx-tallet var ligeledes 0, da forbrændingstemperaturen er for lav i en benzinmotor til at producere NOx)

Om testen:

 • Benzinbil: Hyundai Getz, 1.4 (2009), der havde kørt 154.000 km.
 • Dieselbil: Volkswagen Transporter TDI, 1.9 (2009), der havde kørt 187.000 km.

Vidste du at…

 •      Alle bilmotorer soder til og kører med tiden kortere på en liter brændstof og forurener mere
 •      Nyere bilmotorer stopper hurtigere til end ældre
 •      Særligt bykørsel, hvor motoren ikke bliver tilstrækkelig varm, tilsoder vitale komponenter
 •      HYDRIVE kun tager 20-30 minutter (heraf 10 minutters værkstedsarbejde)
 •      En HYDRIVE-rens sænker røggasudledning med op til 80 procent
 •      – og udledning af NOx-partikler med op til 50 procent
 •      Vores brint-rens forbedrer din brændstoføkonomi med op til 10 procent
 •      HYDRIVE er 100 procent miljøvenligt
vidste-du-at

En motorrens koster Kr. 899,- og tager ca 30.minutter